Last item for navigation
Family Newsletter
Trojan Times: A monthly newsletter for families that goes out on the 15th of each month.

May 2024 (English).pdf
May 2024 (Spanish).pdf


April 2024 (English).pdf
April 2024 (Spanish).pdf


March 2024 (English).pdf
March 2024 (Spanish).pdf


February 2024 (English).pdf
February 2024 (Spanish).pdf


January 2024 (English).pdf
January 2024 (Spanish).pdfDari:
به دلیل محدودیت های زمانی، ما نمیتوانیم مجلۀ تروجان تایمز را به زبان های سومالی، همونگ، دری، یا پشتو ترجمه کنیم. اگر میخواهید کاپی ترجمه شده این مجله را بدست بیآوريد، لطفاً با دفتر لیسه سوت ویست     به شماره 9204922650 به تماس شوید. و یا هم میتوانید از طریق Talking Point پیام ارسال کنید تا زمانی را برای بررسی محتوا با شما تعیین کنیم. 
تشکر!

Hmong:
Vim tsis muaj sijhawm, peb tsis muaj peev xwm txhais daim Ntawv Xov Xwm The Trojan Times Newsletter mus ua lus Somali, Hmoob, Dar losis Pashto. Yog koj xav kom muab txhais, thov cuag rau hauv Southwest Main Office ntawm 920-492-2650 losis text losis sau hauv Talking Points tuaj teem caij kom muab qhia rau koj. Ua tsaug. 
Vim tsis muaj sijhawm, peb tsis muaj peev xwm txhais daim Ntawv Xov Xwm The Trojan Times Newsletter mus ua lus Somali, Hmoob, Dar losis Pashto. Yog koj xav kom muab txhais, thov cuag rau hauv Southwest Main Office ntawm 920-492-2650 losis text losis sau hauv Talking Points tuaj teem caij kom muab qhia rau koj. Ua tsaug. 


Pashto:
د وخت د محدودیتونو له امله، موږ نشو کولی د تروجان تایمز خبر     پاڼه په سومالې، همونگ، پشتو، او دری وژباړ.که تاسو غواړئ
 چې ژباړل یې کړئ، مهرباني وکړئ د سویت ویست لیسه دفتر سره په 920-492-2650 اړیکه ونیسئ. و یا هم کولای شی چی  Talking point  له لارې اړیکه ونیسئ. ترڅو تاسو سره د مینځپانګې د لیدو لپاره وخت تنظیم کړئ.                                                       
Somali
Waqtiga oo nagu xaddiban awgeed, Ma awoodno inaan ku turjubaano The Trojan Times Newsletter luqaooyinka, Soomaali, Hmong, Daher ama Pashto. Haddii aad dooneyso inaa lagu turjimo. Fadlan la xidhiidh xafiiska weyn ee Dugsiga Sare Southwest teleefonka lambarkaan 920-492-2650 ama qorall u dir Talking Point si aad u ballansato wakhti aad kulanto.
Mahadsanid

English
Due to time restrictions, we are unable to translate The Trojan Times Newsletter into Somali, Hmong, Dari or Pashto.  If you would like it translated, please contact the Southwest Main Office at 920-492-2650 or text via Talking Points to set up a time to go over the content with you. Thank you.


Website by SchoolMessenger Presence. © 2024 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved.